Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Produse Meniu

PROTECŢIA DATELOR

Politica de confidenţialitate şi de tratare a datelor personale ale Melius Protect Hungary Kft

Scopul acestei Reglementări este de a fixa principiile de protecție și de gestionare a datelor aplicate de Melius Protect Hungary și politica de confidențialitate și gestionare a Companiei, recunoscută de companie ca obligatorie.

La elaborarea acestor reguli, compania a luat în considerare legea CXII din anul 2011. Actul privind informarea cu privire la auto-distrugere și libertatea de informare ("Infotv."), CXIX din anul 1995. Actul privind tratamentul datelor cu privire la nume și adrese pentru căutări și achiziții directe de afaceri, volumul VI din 1998. Actul privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Strasbourg, 28 ianuarie 1981, precum și Legea XLVIII din 2008. Actul privind Termenii Fundamentali și Limitările Activității de Publicitate Comercială și recomandările "ONLINE PRIVACY ALLIANCE".

Scopul prezentei reglementări este de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, în special a dreptului la viață privată, în prelucrarea datelor cu caracter personal (protecția datelor) în cadrul serviciilor furnizate de societate, indiferent de naționalitatea sau locul de reședință.

Codul de înregistrare a protecției datelor a Melius Protect Hungary Kft.: NAIH-99385/2016.

Datele cu caracter personal: datele referitoare la o anumită persoană fizică (denumită în continuare "persoana în cauză"), în special numele, numele de identificare și una sau mai multe identități fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale ale persoanei în cauză, care pot fi deduse din date. Datele personale păstrează această calitate atât timp cât conexiunea poate fi restaurată cu persoana afectată;

Fişier: totalitatea datelor procesate într-un singur registru;

Gestionarea datelor: indiferent de metoda utilizată, orice operație a datelor sau orice combinație de operațiuni, în special culegerea, capturarea, înregistrarea, sistematizarea, stocarea, modificarea, utilizarea, recuperarea, transmiterea, publicarea, alinierea, legarea, blocarea, ștergerea, distrugerea și prevenirea utilizării ulterioare a datelor;

Manager de date:

a) Melius Protect Hungary Kft (sediu social: 9111 Tényő, Győri út 44.);
Melius Protect Hungary Kft.
H-9111 Tényő, Tel.: (+40 745) 654-695 Győri út 44.
www.drkrem.ro

Prelucrarea datelor: îndeplinirea sarcinilor tehnice legate de operațiunile de gestionare a datelor, indiferent de metoda și dispozitivul utilizat pentru efectuarea operațiunilor și localizarea aplicației, cu condiția ca sarcina tehnică să fie efectuată pe date;

Distrugerea datelor: distrugerea fizică a suportului materialelor care conține datele; Transmitere: Transmiterea datele personale la o anumită terță parte;

Dezvăluire publică: punerea la dispoziția oricui a datelor personale;

Procesor de date: o persoană fizică sau juridică sau o organizație fără personalitate juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului de date;

Ștergerea datelor: Punerea datelor de nerecunoscut în așa fel încât recuperarea să nu fie posibilă;

Fișier de date automatizat: date pentru procesarea automată;

Prelucrare automatizată: include următoarele etape atunci când sunt implementate integral sau parțial prin mijloace automate: stocarea datelor, operațiunile logice sau aritmetice cu date, modificarea, ștergerea, preluarea și distribuirea datelor;

Utilizator: persoana fizică care se înregistrează pe site-ul Web al Companiei (www.drkrem.ro).

3. Domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal tratate

3.1. Datele definite de utilizator: adresa de e-mail, numărul de telefon, numele, adresă, locul nașterii și data, categoria de produs achiziționată de utilizator, metoda de plată şi livrare, suma.

3.2. Date tehnice înregistrabile în timpul funcționării sistemului: datele calculatorului conectat de utilizator generate în timpul utilizării serviciului și înregistrate de sistemul de management al datelor ca rezultat automat al proceselor tehnice. Datele care sunt înregistrate automat vor fi înregistrate automat atunci când vă conectați sau ieșiți fără declarația sau acceptul utilizatorului. Alți utilizatori ai acestor date nu pot fi legați de informațiile personale, cu excepția cazurilor în care sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Datele sunt accesibile numai de Managerul de date.

3.3. Compania plasează un mic pachet de date (așa-numitul "cookie") pe computerul utilizatorului pentru servicii personalizate. Scopul cookie-ului este acela de a furniza cel mai înalt nivel de funcționalitate pentru site-ul respectiv pentru a spori confortul utilizatorului. Utilizatorul poate șterge modulul cookie de pe computer sau poate configura browserul pentru a dezactiva modulele cookie. Prin interzicerea utilizării cookie-urilor, utilizatorul recunoaște că, fără cookie, funcționarea site-ului este incompletă.

4. Baza juridică, scopul și metoda de gestionare a datelor

4.1. Gestionarea datelor se efectuează pe site-ul web al drkrem.hu pe baza unei declarații voluntare și informative a utilizatorilor săi, care conține consimțământul expres al Utilizatorilor de a utiliza datele lor personale furnizate în timpul utilizării Site-ului. Baza legală pentru gestionarea datelor este Legea CXII din 2011 privind autodeterminarea informației și libertatea de informare. Articolul 5 alineatul (1) (a), contribuția voluntară a persoanei în cauză.

4.2. Scopul Managementului Datelor este de a furniza serviciile disponibile sub URL-ul drkrem.ro. Domeniul de aplicare al datelor personale necesare accesării acestor servicii este furnizat în descrierea serviciului respectiv.

4.3. Datele care urmează a fi înregistrate automat (a se vedea secțiunea 3.2) sunt destinate să asigure furnizarea de servicii prin intermediul Internetului companiei, afișarea conținutului personalizat și a anunțurilor, producerea de statistici, dezvoltarea tehnică a sistemului IT și protecția drepturilor utilizatorilor. Datele furnizate de utilizatori în timpul utilizării serviciului pot fi utilizate de Managerul de date pentru a crea grupuri de utilizatori și a afișa conținut și / sau anunțuri direcționate către utilizatori pe paginile web ale Companiei.

4.4. Managerul de date nu poate utiliza datele personale pe care le furnizați în alte scopuri decât cele stabilite în aceste puncte. Eliberarea datelor cu caracter personal unei terțe părți sau autorități - dacă legea nu prevede altfel - este obligatorie numai cu acordul prealabil expres al Utilizatorului.

4.5. Managerul de date nu controlează datele personale pe care le-ați introdus. Corectitudinea datelor furnizate este numai responsabilitatea persoanei care o dă. Când introduceți orice adresă de e-mail a oricărui Utilizator, sunteți, de asemenea, responsabil pentru primirea exclusivă a serviciului de la adresa de e-mail specificată. În ceea ce privește această responsabilitate, orice răspundere asociată unei înregistrări într-o adresă de e-mail va fi suportată exclusiv de utilizatorul care a înregistrat adresa de e-mail.

5. Principiile managementului datelor

5.1. Datele personale trebuiesc obținute numai pe cale echitabilă și legală.

5.2. Datele personale pot fi stocate numai în scopuri specificate și legitime și nu pot fi folosite altfel.

5.3. Datele personale trebuie să fie proporționale cu scopul stocării lor și trebuie să respecte acest scop și nu pot depăși acest aspect.

5.4. Metoda de stocare a datelor cu caracter personal trebuie să fie astfel încât să permită identificarea utilizatorului în cauză doar pentru timpul necesar depozitării.

5.5. Trebuie luate măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele personale stocate în fișierele de date automatizate pentru a preveni distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea accidentală, accesul, modificarea sau publicarea neautorizată.

6. Politica de confidențialitate aplicată de companie

6.1. În utilizarea servicilor companiei Melius Protect Hungary Kft., este esențială ca, compania să utilizează datele personale pe baza consimțământului persoanei vizate și numai în acest scop.

6.2. Compania, în calitate de controlor de date, se angajează să furnizeze informații personale în conformitate cu dispoziţiile Infotv. şi principiile de confidențialitate stabilite în prezentul Cod și să nu le transfere unei terțe părți.În ceea ce privește transferul de date, excepția din această clauză este utilizarea datelor într-o formă agregată statistic, care nu poate conține nici o formă de identificare a utilizatorului în cauză, precum și alte excepții de la cazurile de transmitere menționate în secțiunea 10.3 din prezentele reguli.

6.3. Compania poate, în anumite cazuri, să prejudicieze interesele Companiei, să pună în pericol furnizarea serviciilor sale etc., şi să pună la dispoziția terțelor părți datele Utilizatorului în cauză, prin intermediul unei instanțe oficiale, anchetelor de poliție, procedurilor legale împotriva drepturilor de autor, proprietății sau altor încălcări sau suspiciuniilor rezonabile.

6.4. Sistemul Melius Protect Hungary Kft. poate colecta date despre activitatea utilizatorilor care nu pot fi legate de datele personale furnizate de utilizatori în timpul înregistrării, nici de datele generate de alte site-uri sau servicii.

6.5. Compania se angajează să publice o comunicare clară, alertă și lipsită de ambiguitate înainte de includerea, înregistrarea și manipularea datelor personale ale utilizatorilor, informându-i despre metoda, scopul și principiile colectării datelor. În plus, în toate cazurile în care înregistrarea, tratarea și înregistrarea datelor nu sunt obligatorii prin lege, Compania atrage atenția utilizatorului asupra voluntariatului furnizării de date.

În cazul furnizării obligatorii de date, trebuie să se indice și legea privind gestionarea datelor. Persoana vizată trebuie informată cu privire la scopul gestionării datelor și despre date personale care vor fi tratate și prelucrate. Informațiile despre gestionarea datelor sunt furnizate și de faptul că legea prevede recuperarea datelor din gestionarea datelor existente prin transmitere sau interconectare.

6.6. De fiecare dată, când Compania transmite datele personale furnizate în scopuri diferite de scopul înregistrării inițiale, aceasta informează utilizatorul și obține consimțământul expres prealabil sau îi oferă posibilitatea de a interzice utilizarea acestuia.

6.7. Melius Protect Hungary Kft., în calitate de controlor de date, respectă întotdeauna restricțiile prevăzute de lege în înregistrarea și gestionarea datelor, informează persoana în cauză conform cererii acestuia prin poșta electronică. Compania se obligă să nu impună nici o sancțiune împotriva unui Utilizator care refuză să furnizeze informații neobligatorii.

6.8. Melius Protect Hungary Ltd. se obligă să se ocupe de securitatea datelor personale, să ia măsuri tehnice și organizatorice și să stabilească regulile procedurale care să asigure ca datele personale înregistrate, stocate sau gestionate să fie protejate sau să împiedice să apară distrugere, utilizare neautorizată și alterare neautorizată. De asemenea, se obligă ca orice terță parte căreia datele personale pot fi transmise sau predate să solicite și respectarea acestor obligații.

6.9. Dacă datele personale nu corespund realității și datele personale care sunt valabile sunt disponibile controlorului de date, datele personale vor fi corectate de controlorul de date.

6.10. Compania, în calitate de administrator de date, șterge datele cu caracter personal dacă (i) manipularea este ilegală; (ii) solicită ștergerea datelor personale ale utilizatorului; (iii) Datele cu caracter personal sunt incomplete sau incorecte și această condiție nu poate fi remediată legal, cu condiția ca ștergerea să nu fie exclusă prin lege; (iv) scopul gestionării datelor a expirat sau a expirat termenul limită legal pentru stocarea datelor cu caracter personal; (v) anularea datelor cu caracter personal este dispusă de o instanță sau o autoritate.

6.11. Corectarea și ștergerea se notifică persoanei în cauză și tuturor persoanelor cărora au fost transferate anterior datele personale pentru gestionarea datelor. Notificarea poate fi omisă de către controlorul de date, în scopul gestionării datelor, în cazul în care nu aduce atingere interesului legitim al utilizatorului.

6.12. În cazul în care Compania, în calitate de controlor de date, nu îndeplineste cererea de corecție sau de anulare, va informa în scris Clientul în termen de 30 de zile de la primirea cererii, despre motivele de fapt și juridice a refuzului cererii de corectare sau anulare și despre faptul că poate semnala acest fapt la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor.

7. Durata gestionării datelor

7.1. Gestionarea datelor personale definite de utilizator va fi menținută până când utilizatorul nu va subscrie serviciului cu acest nume de utilizator. Termenul ștergerii este de 10 zile lucrătoare de la primirea subscrierii utilizatorului (solicitare de anulare). În cazul unei utilizări neautorizate sau înșelătoare a Datelor cu caracter personal sau în cazul unei infracțiuni sau atac de sistem comise de Utilizator, Controlorul de date are dreptul de a șterge datele în același timp cu subscrierea Utilizatorului și în același timp dacă este suspectat de o infracțiune sau sub răspundere civilă, datelor cu caracter personal vor fii păstrate pe durata procedurii.

7.2. Datele personale furnizate de Utilizator - chiar dacă Utilizatorul nu se subscrie de la Serviciu - pot fi tratate de Companie, ca Administrator de Date, până când Utilizatorul îi solicită în mod expres să le înceteze procesarea. Cererea de încetare a dezvăluirii datelor de utilizator fără a solicita accesul la serviciu nu aduce atingere dreptului de a primi un serviciu, dar în absența datelor personale, este posibil să nu poată accesa anumite servicii. Datele personale vor fi șterse în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestei solicitări.

7.3. Datele care sunt înregistrate automat în timpul funcționării sistemului și care sunt capturate din punct de vedere tehnic vor fi stocate în sistem din momentul producerii, pentru timpul necesar de a se asigura că sistemul funcționează corect. Compania se asigură că aceste date înregistrate automat pot fi deconectate de informațiile personale ale altor utilizatori, cu excepția cazurilor în care sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Dacă v-ați retras acordul pentru gestionarea datelor personale ale utilizatorului sau ați ieșit din serviciu, identitatea persoanei dvs. nu va fi identificată.

8. Furnizarea datelor personale

8.1. Modificările datelor cu caracter personal sau necesitatea ștergerii datelor personale pot fi făcute printr-o declarație scrisă exprimată într-o scrisoare trimisă prin e-mail. Puteţi renunţa la trimiterea buletinelor informative prin modificarea setărilor de pe interfața utilizatorul sau utilizând linkul de subscriere din e-mail.

8.2. Unele date personale pot fi, de asemenea, modificate prin modificarea paginii personale de profil.

8.3. După solicitarea de ștergere sau modificare a datelor cu caracter personal, datele anterioare (șterse) nu mai pot fi recuperate.

9. Prelucrarea datelor

9.1. Melius Protect Hungary Kft. nu utilizează un procesor extern de date, separat. Firma prelucrează datele personale pe care le gestionează.

10. Posibilitatea transferului de date

10.1. Compania, în calitate de controlor de date, are dreptul și obligaţia să transmită autorităților competente orice date cu caracter personal care sunt la dispoziția sa și pe care le-a păstrat legal, şi care sunt supuse obligației statutare sau obligatorii din punct de vedere juridic a autorităților de a o transmite. Datorită acestui transfer de date și consecințele rezultate, nici un controlor de date nu poate fii tras la răspundere.

10.2. În cazul în care compania care gestionează sau utilizează serviciul de conținut de pe site-ul web drkrem.ro, predă acestea în totalitate sau parțial unei terțe părți, poate transfera datele personale pe care le gestionează fără nici un consimțământ suplimentar față de această terță parte pentru prelucrare ulterioară. Această transmisie de date poate fi utilizată numai pentru înregistrarea utilizatorilor deja înregistrați, dar nu poate pune utilizatorul într-un dezavantaj în ceea ce privește regulile de gestionare a datelor și de securitate a datelor specificate în politica de confidențialitate actuală.

11. Modificarea politicii de confidențialitate

11.1. Melius Protect Hungary Ltd. își rezervă dreptul de a schimba această politică de confidențialitate în orice moment prin decizia sa unilaterală. După modificarea politicii de confidențialitate, toți utilizatorii trebuie să fie informați corespunzător (de exemplu, în newsletter). Prin utilizarea ulterioară a serviciului, utilizatorul recunoaște modificarea regulilor de gestionare a datelor și nu este necesară acordarea în continuare a consimțământului acestora.

12. Drepturile utilizatorilor cu privire la datele lor personale prelucrate de controlorul de date

12.1. Puteți trimite oricând, în scris, cerere de informații despre datele personale, utilizatorilor din Companie, ca Manager de date, la adresa Managerului de date (9111 Tényő, Győri út 44) prin scrisoare recomandată sau prin e-mail trimis la admin (inbox) drkrem.ro. Cererea de informații trimisă prin e-mail va fi considerat credibil de către Managerul de date doar dacă acesta este trimis de Utilizator de la o adresă de e-mail înregistrată. Cererea de informații poate include datele utilizatorului gestionat de către controlorul de date, sursa, scopul, temeiul juridic, durata procesării datelor, numele și adresele procesatorilor de date, activitățile de gestionare a datelor și, în cazul transferului de date cu caracter personal, cine și în ce scop primesc informații despre utilizatori.

12.2. Despre gestionarea datelor, un manipulator de date are obligația de a furniza informații în scris în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la primirea cererii. În cazul unui e-mail, data primirii este considerată a fi prima zi lucrătoare de la data expedierii.

12.3. Despre corectarea, blocarea sau ștergerea datelor personale tratate, trebuie să fie informați utilizatorii precum şi toți cei cărora au fost transferate anterior pentru managementul datelor. Notificarea poate fi omisă în scopul gestionării datelor dacă nu aduce atingere interesului legitim al datelor.

12.4. Utilizatorul poate protesta înpotriva prelucrării datelor personale,
(a) dacă prelucrarea sau transmiterea datelor cu caracter personal trebuie să respecte doar obligațiile juridice ale controlorului de date sau să pună în aplicare, interesele legitime ale persoanei care dobândește datele cu caracter personal sau ale unei terțe părți;
b) dacă utilizarea sau transferul datelor cu caracter personal se efectuează pentru scop direct de afaceri, sondaj sau cercetarea științifică; precum și
c) în alte cazuri prevăzute de lege.
În calitate de controlor de date, Compania, examinează protestul în cel mai scurt timp, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, şi se pronunță asupra fondului cauzei și informează utilizatorul în scris.

În cazul în care Compania stabilește validitatea protestului persoanei în cauză,

Şterge datele personale, gestionarea datelor, inclusiv colectarea și transferul de date suplimentare, și informează cu privire la orice protest și orice acțiune întreprinsă în temeiul acestuia de către oricine a comunicat anterior datele cu caracter personal care au fost contestate și trebuie să ia măsuri pentru a-și exercita dreptul de a protesta . În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu decizia administratorului de date sau dacă persoana care gestionează datele nu respectă termenul prevăzut la acest punct, acesta poate sesiza instanța în termen de 30 de zile de la data expirării termenului limită.

14. Opțiuni de aplicare a legii

14.1 Utilizatorul își poate exercită drepturile în faţa instanţei pe baza Infotv. şi pe V.tv.(Ptk.) din anul 2013.  În orice întrebări legate de datele personale, puteți solicita asistență și din partea Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și a Informațiilor (1125 Budapesta, Erzsébet Szilágyi fasor 22 / C, adresa poștală 1530 Budapesta, Pf. În plus, puteți căuta personalul Managerului de date pe adresa de e-mail drkrem.ro pentru orice întrebare sau observație legată de prelucrarea datelor.